Provedeme vás labyrintem regulací

 

Vzdělávání


In house semináře


Umíme připravit vzdělávání na míru pro různé cílové skupiny dle individuálních potřeb. V minulosti jsme vzdělávali různé profese v rámci výrobců a distributorů léčiv a dalších medicínských technologií (market access, medical, regulatory, governmental affairs). Máme také zkušenost v edukaci zástupců zdravotních pojišťoven a pacientských organizací.

Pokud máte zájem o přípravu semináře přímo pro vás, prosím napište nám.

 

 

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Value Outcomes s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 27079333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 94691 C, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Souhlas uděluji za účelem zaslání nabídky služeb Value Outcomes s.r.o., zasílání dalších marketingových a obchodních sdělení a zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes s.r.o.. Další informace naleznete zde: „Zásady zpracování osobních údajů společnosti Value Outcomes s.r.o.

 

Plánované semináře

Semináře pro odbornou veřejnost


Pravidelně s frekvencí 4x do roka pořádáme market access semináře na vybraná témata, která souvisí se změnami legislativy, aktualizací metodik a také zajímavostmi a praxi formujícími kazuistikami ze správních řízeních o cenách a úhradách a farmakoekonomice / HTA. V podobném formátu máme zkušenost s regulačními tématy jako např. registrace, farmakovigilance nebo neintervenční klinické studie.

Aktuálně není naplánován žádný seminář. Pokud chcete, abychom vám, jakmile bude naplánován další seminář, zaslali informace s nabídkou účasti, prosím vyplňte vaše jméno a emailovou adresu.

 

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Value Outcomes s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 27079333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 94691 C, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Souhlas uděluji za účelem zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes s.r.o.. Další informace naleznete zde: „Zásady zpracování osobních údajů společnosti Value Outcomes s.r.o.

2022
KOMPLEXNÍ NOVELA ZÁKONA „48“ A PRVNÍ MĚSÍCE ZKUŠENOSTÍ
stáhnout

Realizované semináře

2021
KOMPLEXNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A AKTUALITY Z ROZHODOVACÍ PRAXE – podrobný rozbor novely včetně pozměňovacích návrhů – upozornění na dopady a rizika + důležité aktuality z rozhodovací praxe Ústavu, ministerstva a soudů24. 6.
KOMPLEXNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A AKTUALITY Z ROZHODOVACÍ PRAXE30. 9.
VÝJIMEČNÁ ÚHRADA ANEB § 16 VE VÍRU ZMĚN – NOVÁ PRAVIDLA, AKTUÁLNÍ JUDIKATURA I PODROBNÉ ANALÝZY7. 10.
2020
Nejenom ceny a úhrady - aktuality právní, medicínské a ekonomické aneb vbcenách a úhradách se chystá velká novelizace!28. 1.
Výjimečná úhrada podle § 16 pod lupou - Rozhodovací praxe, přístup plátců, postavení pacienta a návrh novelizace11. 2.
DIGITALIZACE ZDRAVOTNICTVÍ PO KORONAVIROVÉ PANDEMII SOUČASNOST I BUDOUCNOST TELEMEDICÍNY A ELEKTRONIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ19. 5.
Nejenom ceny a úhrady - aktuality právní, medicínské a ekonomické aneb tentokrát formou webináře! Aktuálně z praxe17. 6.
2019
Nejenom ceny a úhrady - Metodika VZP k § 16 představena a zajímavá rozhodnutí v oblasti cen a úhrad5. 3.
Nová pravidla ohlašování úhrad zdravotnických prostředků, aneb vše prakticky a včas! Buďte skutečně připraveni, start je za dveřmi!30. 5.
Nejenom ceny a úhrady - aktuality právní, medicínské a ekonomické aneb v cenách a úhradách se pořád něco děje, tentokrát zásadně!18. 6.
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
2018
Nejenom ceny a úhrady – Výjimečná úhrada podle § 16 a další aktuality v oblasti cen a úhrad25. 1.
Nejenom ceny a úhrady – Ceny a úhrady ve světle poslední rozhodovací praxe SUKLu, MZ, ale i soudů27. 6.
Nejenom ceny a úhrady – Ceny a úhrady se stále vyvíjejí4. 10.
Novinky v oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků20. 11.
Nejenom ceny a úhrady - § 16 i bujná rozhodovací praxe pokračují11. 12.
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
2018
Nejenom ceny a úhrady – Výjimečná úhrada podle § 16 a další aktuality v oblasti cen a úhrad25. 1.
Nejenom ceny a úhrady – Ceny a úhrady ve světle poslední rozhodovací praxe SUKLu, MZ, ale i soudů27. 6.
Nejenom ceny a úhrady – Ceny a úhrady se stále vyvíjejí4. 10.
Novinky v oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků20. 11.
Nejenom ceny a úhrady - § 16 i bujná rozhodovací praxe pokračují11. 12.
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
2017
Ceny a úhrady – Aktuální změny v systému úhrad20. 4.
Nejenom ceny a úhrady – Aktuální změny v systému úhrad22. 6.
Nejenom ceny a úhrady – Přetrvávající problémy v řízeních o cenách a úhradách léčiv31. 10.
stáhnout
stáhnout
stáhnout
2016
Ceny a úhrady – Aktuality právní, medicínské a ekonomické12. 1.
Neintervenční poregistrační studie a reklama 12. 2.
Ceny a úhrady – Aktuality právní, medicínské a ekonomické 1. 6.
Ceny a úhrady – Aktuálně probíhající řízení, připravované novely a jejich dopady 15. 11.
stáhnout
stáhnout
stáhnout
stáhnout
2015
Ceny a úhrady – Co nového v roce 2015? 11. 3.
Ceny a úhrady – Aktuálně probíhající řízení, rozhodovací praxe SÚKLu i MZd 9. 10.
stáhnout
stáhnout
2014
Příprava registrační dokumentace – NeeS formát 17. 6.
Ceny a úhrady – Co nového v roce 2014?26. 6.
Ceny a úhrady – risk – sharingové smlouvy v praxi… 23. 9.
stáhnout
stáhnout
stáhnout

Pokud máte zájem o zaslání prezentace z některého odborného semináře, který již proběhl, prosím napište nám:

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Value Outcomes s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 27079333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 94691 C, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018. Souhlas uděluji za účelem zaslání prezentace z odborného semináře a zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes s.r.o.. Další informace naleznete zde: „Zásady zpracování osobních údajů společnosti Value Outcomes s.r.o.