Kdo jsme

Společnost VALUE OUTCOMES vám přináší již téměř 15 let zkušeností a znalostí v oblasti zdravotnictví. Uskutečnili jsme první lokální studie ve zdravotní ekonomice a aktivně se podílíme na formování prostředí tohoto dynamického oboru. Více než 10 let realizujeme postregistrační sběry dat v celém rozsahu (tvůrčí projektové plánování, statistika, plán, publikace) s vysokou odborností. Poskytujeme kompletní služby ve fázi před uvedením léčivých přípravků na trh i po uvedení léčivého přípravku na trh po celý jeho životní cyklus. Specializujeme se nejen na léčivé přípravky, ale také na ostatní medicínské technologie (např. zdravotnické prostředky, výkony nebo preventivní postupy).

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel společnosti

 Provedeme vás labyrintem regulací

 


Naše služby

Poskytujeme komplexní služby týkající se registračních aktivit pro léčivé přípravky i zdravotnické prostředky. Vytvoříme na klíč regulační a market access strategii pro vstup na trh léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, doplňků stravy nebo kosmetických přípravků na území České republiky nebo Slovenska. Úspěšně váš produkt dostaneme až k pacientům. Vybereme a realizujeme nejvhodnější nástroj pro průkaz účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity pro sběr a analýzu dat z reálné klinické praxe. Provedeme kompletní statistickou analýzu dat, a to včetně přípravy zprávy s odbornou interpretací výsledků analýzy. Poskytujeme komplexní farmakovigilanční služby pro české i zahraniční držitele rozhodnutí o registraci.

Naše zkušenosti

Value Outcomes připravuje každoročně desítky zdravotně-ekonomických analýz i s vlastními zdravotně-ekonomickými modely převážně pro účely získání úhrady ze zdravotního pojištění. Výstupy z cost-of-illness, outcomes research a mapovacích studií bývají publikovány v prestižních impaktovaných časopisech.

Vzdělávání

Umíme připravit vzdělávání na míru pro různé cílové skupiny dle individuálních potřeb. V minulosti jsme vzdělávali různé profese v rámci výrobců a distributorů léčiv a dalších medicínských technologií (market access, medical, regulatory, govermental affairs). Máme také zkušenost v edukaci zástupců zdravotních pojišťoven a pacientských organizací.

 

 

Zkušenosti, inovace, partnerství. Náš tým