Data.
Tvoříme z nich příběhy, které mají úspěch.

 

Naše zkušenosti


Onkologie


Spolupracovali jsme s našimi klienty na mnoha projektech, ve kterých byla sbírána data o pacientech s nádorovými onemocněními, připravovali jsme desítky nových HTA dossierů a rovněž se účastníme nezávislých vědeckých projektů, které jsou podporovány pacientskými a odbornými skupinami.

 

Naše zkušenosti zahrnují například oblasti

 • -  Mnohočetný myelom
 • -  Karcinom šítné žlázy
 • -  Kolorektální karcinom
 • -  Renální karcinom
 • -  Chronická myeloidní leukéme
 • -  Myelodysplastický syndrom
 • -  Karcinom prostaty
 • -  Akutní myeloidní leukémie
 • -  Non-hodgkinský lymfom
 • -  Karcinom prsu
 • -  Karcinom ovarií
 • -  Sarkom

Mezi nejnovější projekty patří

 • -  Real-world ekonomické modely na základě dat z onkologických registrů
 • -  Nákladové studie přímých i nepřímých nákladů základních solidních nádorů
 • -  Nepřímá srovnání dat z reálné klinické praxe a klinických studií
 • -  Příprava dokumentace pro vysoce inovativní léčiva
 • -  Příprava de novu farmakoekonomických modelů z mnohočetných zdrojů
 • -  Analýza nákladů a přínosů v radioterapii
 • -  Edukace pacientských organizací v HTA, zdravotní ekonomice
 • -  Analýza vstupu nových onkologických molekul na trh v ČR / SR
 • -  Kalkulace prevalence a incidence vybraných hematoonkologických diagnóz