Lékům vdechujeme reálný život

 

Naše zkušenosti


Diabetologie / kardiologie / vnitřní lékařství


Máme dlouhodobé zkušenosti s mnoha projekty v oblasti diabetologie / kardiologie / vnitřního lékařství. Realizovali jsme první
cost of illness analýzu u pacientů s diabetem 2. typu, adaptovali mnoho globálních farmakoekonomických modelů, vystavěli vlastní HE model
a pracujeme na projektech prevence a časného záchytu.

 

Pracujeme také v oblasti kardiologie na mezinárodním randomizovaném klinickém hodnocení v indikaci elektivní implantace stentu věnčitých tepen podílíme se na koordinaci a zodpovídáme za monitoring randomizovaného dvojitě zaslepeného klinického hodnocení v indikaci kardiogenní šok s elevací ST-segmentu.

V oblasti kardiologie také spolupracujeme s jednotlivými nemocnicemi na analýzách místních databází. Připravujeme například statistické modely pro analýzu vzácných komplikací u pacientů podstupujících elektivní i urgentní katetrizace.

Naše zkušenosti zahrnují například oblasti

 • -  Diabetes mellitus 2. typu
 • -  Diabetes mellitus 1. typu
 • -  Esenciální hypertenze
 • -  Hluboká žilní trobbóza
 • -  Ischemická choroba dolních končetin
 • -  Srdeční selhání
 • -  Hyperlipidémie
 • -  Ischemická choroba srdeční
 • -  Fibrilace síní

Mezi nejnovější projekty patří

 • -  Epidemiologie onemocnění
 • -  Efektivita preventivních a screeningových programů
 • -  Analýza dat z reálné klinické praxe
 • -  Prediktivní modely dopadu na rozpočet
 • -  Vlastní farmakoekonomické modely
 • -  Podklady k rozšíření indikačního omezení
 • -  Mapování léčby podle dat z reálné klinické praxe