Provedeme vás labyrintem regulací

 

Naše služby


Naše zkušenosti

Máme klienty nejen mezi velkými výrobci, ale také malé firmy, které potřebují kompletní regulační servis a zastupování před lokálními regulačními orgány. Pro tyto společnosti vytváříme strategie vstupu na trh a konzultační servis v rámci celého životního cyklu produktu.

 

Strategy consulting


Vytvoříme na klíč regulační a market access strategii pro vstup na trh léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, doplňků stravy nebo kosmetických přípravků na území České republiky nebo Slovenska.

 

 • -  Poskytneme mnoholetou znalost prostředí a zkušenosti s pravidly regulace
     na území ČR a SR
 • -  Máme komplexní pohled od registrace přes vstup do úhrady až po sledování
     bezpečnosti a dat z reálné klinické praxe
 • -  Kontinuálně monitorujeme změny legislativy a proměny regulací
 • -  Jsme schopni nabídnout plnou podporu včetně zastoupení v jednání s lokálními
     autoritami (SUKL, Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny)
 • -  Na klíč připravíme analýzu přínosů a rizik různých strategií