Provedeme vás labyrintem regulací

 

Naše služby


Naše zkušenosti

Máme zkušenosti s řadou nástrojů pro sběr dat z běžné klinické praxe a neustále je inovativně rozvíjíme. Běžně vytváříme projekty v rámci, kterých jsou sbírána data o léčbě, kvalitě života, nákladech na péči a adherenci jednotlivých pacientů. Zaměřujeme se také na projekty, které souhrnně popisují populaci pacientů s určitou diagnózou, zvyklosti v léčbě této diagnózy a prevalenci onemocnění.

 

Real-world evidence / observational studies


Vybereme a realizujeme nejvhodnější nástroj pro sběr a analýzu dat z reálné klinické praxe. Poskytujeme kompletní služby od plánu projektu přes realizaci po analýzy a publikace.

 

Neintervenční studie a Market research

 • -  Znalost regulačního a právního prostředí v České republice a na Slovensku
 • -  Vytváření protokolů a statistického plánu
 • -  Vytvoření dokumentace pro ohlášení NIS na Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • -  Zajištění průběhu sběru dat, komunikace s lékaři
 • -  Sběr dat pomocí eCRF
 • -  Kontrola a čištění dat před zpracováním
 • -  Kompletní statistická analýza dat
 • -  Příprava podrobné závěrečné zprávy, prezentace, publikace

Registry

 • -  Znalost regulačního a právního prostředí v České republice a na Slovensku
 • -  Návrh designu registru pro specifické onemocnění / léčbu
 • -  Proškolení a komunikace se zdravotnickými pracovníky
 • -  Zajištění chodu registru
 • -  Kontrola a čištění dat před zpracováním
 • -  Kompletní statistická analýza dat
 • -  Průběžné zpracování dat do podoby podrobného reportu, grafických výstupů,
     prezentací, publikace
 • -  Vývoj automatických nástrojů pro kontroly dat, zpracování a prezentaci
     průběžných výstupů statistické analýzy dat

Ostatní

 • -  Analýza dat zdravotních pojišťoven
 • -  Analýza nepřímých, sociálních nákladů a ztráty produktivity
 • -  Projekty zaměřené na údaje reportované pacientem (PRO)
 • -  Zpracování údajů ze zdravotnické dokumentace
 • -  Real-World Evidence pro zdravotnické prostředky