Data.
Tvoříme z nich příběhy, které mají úspěch.

 

Naše služby


Naše zkušenosti

Silnou stránkou našeho market access teamu je provázanost a překryv do HTA, což nám umožňuje ušít vám na míru komplexní řešení, které bude vždy brát v úvahu jedinečnost produktu a výsledky analýz nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu. Nabízíme komplexní služby od formulace market access strategie až po asistenci v rámci vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Bezpečně vás provedeme všemi fázemi, od vstupu, přes udržení se až po odchod produktu z trhu.

 

Market access


Připravíme pro vás komplexní strategii vstupu vašeho produktu na trh. Úspěšně váš produkt dostaneme až k pacientům.

 

Příprava strategie vstupu na trh

 • -  Vytvoření „market access story“
 • -  Analýza trhu, konkurenčních produktů a očekávaný vývoj situace
 • -  Analýza současné a budoucí úhradové situace
 • -  Analýza vnitřních a vnějších cenových referencí (všechny země EU)
 • -  Kompletní služby „pricing“
 • -  Vyhledání všech cenových referencí v 28 zemích EU
 • -  Vytvoření ideální cenové mapy/sekvence pro uvedení produktu na trh
 • -  Vytvoření podkladů pro vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP)
     v České republice
 • -  Kompletní zpracování žádosti o cenu nebo úhradu pro Českou republiku
     a Slovensko
 • -  Aktivní monitorování správních řízení v České republice a na Slovensku
 • -  Vytvoření podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami
 • -  Znalost typů smluvních ujednání se zdravotními pojišťovnami v České republice
 • -  Návrhy a simulace risk-sharingových schémat