Máme vášeň pro řešení

 

 

Naše služby


Naše zkušenosti

VALUE OUTCOMES připravuje každoročně desítky zdravotně-ekonomických analýz i s vlastními zdravotně-ekonomickými modely převážně pro účely získání úhrady ze zdravotního pojištění.

Výstupy z cost-of-illness, outcomes research a mapovacích studií bývají publikovány v prestižních impaktovaných časopisech.

 

Health economics


Vytvoříme pro vás vlastní farmakoekonomický model nebo adaptujeme model globální tak, aby co nejvíce odpovídal lokálním klinickým podmínkám a nákladům, a to včetně přípravy kompletního dossieru i návrhu strategie.

 

Analýzy

 • -  Analýza nákladové efektivity (cost-utility, cost-effectiveness)
 • -  Analýza minimalizace nákladů
 • -  Analýza dopadu do rozpočtu
 • -  Analýza nákladů onemocnění (cost-of-illness studie)
 • -  Perspektiva celospolečenské/zdravotních pojišťoven/nemocnic/aj.

Zdravotně-ekonomické modely

 • -  Markovovy modely (kohortové, simulační)
 • -  Rozhodovací stromy
 • -  Discrete-event simulace (DES) modely
 • -  Hybridní modely
 • -  Vytváření vlastních modelů (TreeAge, MS Excel)
 • -  Adaptace globálních modelů

Doprovodné analýzy

 • -  Kompletní review dostupné literární evidence
 • -  Zpracování medicínských podkladů o účinnosti a bezpečnosti
  • -  Analýza přežití (survival analýza)
  • -  Nepřímé srovnání účinnosti a bezpečnosti
      (adjusted indirect comparison, meta-analýza)
  • -  Outcomes research
  • -  Mapovací studie mezi klinickými parametry
 • -  Zpracování a analýza quality-of-life (QoL) studie
 • -  Zjištění a analýza nákladů například na zdravotní péči (costing)
 • -  Zjištění počtu vhodných pacientů pro danou intervenci
  • -  Vlastní sběr dat v reálné klinické praxi
  • -  Odhad na základě epidemiologických údajů
  • -  Odvození s použitím databázových údajů (např. registry, distribuce)
 • -  Typy zkoumaných technologií
  • -  Léčivé přípravky
  • -  Zdravotnické prostředky vč. přístrojů
  • -  Screeningové a preventivní programy (např. vakcinace)
  • -  Zdravotní výkony