Máme vášeň pro řešení

 

 

Naše služby


Naše zkušenosti

Provádíme dílčí statistické analýzy již nasbíraných dat, ale zajišťujeme také komplexní statistickou podporu pro market research, neintervenční studie a registry. Projektům se věnujeme již ve fázi plánování a po celou dobu sběru dat až po závěrečné vyhodnocení výsledků. Výsledky statistických analýz přehledně prezentujeme a srozumitelně interpretujeme. Výstupy statistického zpracování dat často slouží také jako podklad pro komplexní farmakoekonomické analýzy.

 

Data analytics / biostatistic


Provedeme kompletní statistickou analýzu dat, a to včetně přípravy zprávy s odbornou interpretací výsledků analýzy.

 

 • -  Vytváření protokolů a statistického plánu
 • -  Návrh velikosti vzorku pacientů pro neintervenční sledování
 • -  Kontrola a čištění dat
 • -  Sestavení chybových reportů
 • -  Zpracování rozsáhlých datových souborů např. ze zdravotních pojišťoven
 • -  Práce s databázemi
 • -  Tvorba a správa registrů pro léčiva a onemocnění
 • -  V případě dlouhodobějších projektů vývoj automatických nástrojů pro kontroly
     dat, zpracování a prezentaci průběžných výstupů statistické analýzy dat
 • -  Statistické zpracování dat
  • -  Deskriptivní analýza dat
  • -  Testování hypotéz
  • -  Regresní modely (lineární, nelineární)
  • -  Analýza přežití (survival analýza)
  • -  Longitudinální analýzy a analýzy opakovaných měření
 • -  Příprava grafických výstupů, prezentace, podrobné závěrečné zprávy
     nebo publikace