Provedeme vás labyrintem regulací

 

Vzdělávání


In house semináře


Umíme připravit vzdělávání na míru pro různé cílové skupiny dle individuálních potřeb. V minulosti jsme vzdělávali různé profese v rámci výrobců a distributorů léčiv a dalších medicínských technologií (market access, medical, regulatory, governmental affairs). Máme také zkušenost v edukaci zástupců zdravotních pojišťoven a pacientských organizací.

Pokud máte zájem o přípravu semináře přímo pro vás, prosím napište nám.

 

 

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Value Outcomes s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 27079333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 94691 C, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018. Souhlas uděluji za účelem zaslání nabídky služeb Value Outcomes s.r.o., zasílání dalších marketingových a obchodních sdělení a zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes s.r.o.. na dobu 12 měsíců. Další informace naleznete zde: „Zásady zpracování osobních údajů společnosti Value Outcomes s.r.o.

 

Plánované semináře


Aktuálně není naplánován žádný seminář.

Semináře pro odbornou veřejnost


Pravidelně s frekvencí 4x do roka pořádáme market access semináře na vybraná témata, která souvisí se změnami legislativy, aktualizací metodik a také zajímavostmi a praxi formujícími kazuistikami ze správních řízeních o cenách a úhradách a farmakoekonomice / HTA. V podobném formátu máme zkušenost s regulačními tématy jako např. registrace, farmakovigilance nebo neintervenční klinické studie.

Aktuálně není naplánován žádný seminář. Pokud chcete, abychom vám, jakmile bude naplánován další seminář, zaslali informace s nabídkou účasti, prosím vyplňte vaše jméno a emailovou adresu.

 

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Value Outcomes s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 27079333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 94691 C, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018. Souhlas uděluji za účelem zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes s.r.o. na dobu 12 měsíců. Další informace naleznete zde: „Zásady zpracování osobních údajů společnosti Value Outcomes s.r.o.

Realizované semináře

2017
Ceny a úhrady – Aktuální změny v systému úhrad20. 4.
Nejenom ceny a úhrady – Aktuální změny v systému úhrad22. 6.

stáhnout

stáhnout

2016
Ceny a úhrady – Aktuality právní, medicínské a ekonomické12. 1.
Neintervenční poregistrační studie a reklama 12. 2.
Ceny a úhrady – Aktuality právní, medicínské a ekonomické 1. 6.
Ceny a úhrady – Aktuálně probíhající řízení, připravované novely a jejich dopady 15. 11.

stáhnout

stáhnout

stáhnout

stáhnout

2015
Ceny a úhrady – Co nového v roce 2015? 11. 3.
Ceny a úhrady – Aktuálně probíhající řízení, rozhodovací praxe SÚKLu i MZd 9. 10.

stáhnout

stáhnout

2014
Příprava registrační dokumentace – NeeS formát 17. 6.
Ceny a úhrady – Co nového v roce 2014?26. 6.
Ceny a úhrady – risk – sharingové smlouvy v praxi… 23. 9.

stáhnout

stáhnout

stáhnout

Pokud máte zájem o zaslání prezentace z některého odborného semináře, který již proběhl, prosím napište nám:

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Value Outcomes s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČ: 27079333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 94691 C, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018. Souhlas uděluji za účelem zaslání prezentace z odborného semináře a zasílání informací o plánovaných odborných akcích a seminářích pořádaných Value Outcomes s.r.o. na dobu 12 měsíců. Další informace naleznete zde: „Zásady zpracování osobních údajů společnosti Value Outcomes s.r.o.